แพ็กเกจสำหรับลูกค้าเซเรเนด

ติดเน็ตบ้าน AIS แพกเกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เฉพาะลูกค้า เอไอเอส เซเรเนด เท่านั้น ได้เน็ต เร็ว แรง สุดถึง 1.5Gbps พร้อมรับชมความบันเทิงระดับโลก ผ่านกล่อง AIS Playbox กับแพกคอนเทนต์สุดพิเศษ PLAY PREMIUM PLUS

Serenade

1Gbps / 1Gbps

ค่าบริการต่อเดือน

899

+vat = 961.93 บ.

ระยะสัญญา

24

เดือน

ความเร็วสูงสุด ดาวน์โหลด/อัพโหลด

1Gbps / 1Gbps

MESH WiFi6

รับสิทธิยืมตลอดอายุสัญญา

สิทธิ์รับชมแพกเกจ Play Premium Plus

Serenade

1.5Gbps / 500Mbps

ค่าบริการต่อเดือน

1,099

+vat = 1,175.93 บ.

ระยะสัญญา

24

เดือน

ความเร็วสูงสุด ดาวน์โหลด/อัพโหลด

1.5Gbps / 500Mbps

AX5400 2 ตัว

รับสิทธิยืมตลอดอายุสัญญา

สิทธิ์รับชมแพกเกจ Play Premium Plus

Super MESH WiFi

1Gbps / 500Mbps

ค่าบริการต่อเดือน

699

+vat = 747.93 บ.

ระยะสัญญา

24

เดือน

ความเร็วสูงสุด ดาวน์โหลด/อัพโหลด

1Gbps / 500Mbps

MESH WiFi6 2 ตัว

รับสิทธิยืมตลอดอายุสัญญา

Super MESH WiFi

1Gbps / 1Gbps

ค่าบริการต่อเดือน

999

+vat = 1,068.93 บ.

ระยะสัญญา

24

เดือน

ความเร็วสูงสุด ดาวน์โหลด/อัพโหลด

1Gbps / 1Gbps

MESH WiFi6 2 ตัว

รับสิทธิยืมตลอดอายุสัญญา

Super MESH Plus

1Gbps / 500Mbps

ค่าบริการต่อเดือน

799

+vat = 854.93 บ.

ระยะสัญญา

24

เดือน

ความเร็วสูงสุด ดาวน์โหลด/อัพโหลด

1Gbps / 500Mbps

MESH WiFi6 2 ตัว

รับสิทธิยืมตลอดอายุสัญญา

AIS Playbox

รับสิทธิยืมตลอดอายุสัญญา

แพกคอนเทนท์ Play.M

สิทธิ์รับชมตลอดสัญญา

Super MESH Plus

500/500Mbps

ค่าบริการต่อเดือน

599

+vat = 640.93 บ.

ระยะสัญญา

24

เดือน

ความเร็วสูงสุด ดาวน์โหลด/อัพโหลด

500Mbps / 500Mbps

MESH WiFi6 2 ตัว

รับสิทธิยืมตลอดอายุสัญญา

AIS Playbox

รับสิทธิยืมตลอดอายุสัญญา

แพกคอนเทนท์ Play.S

สิทธิ์รับชมตลอดสัญญา

Power4 Starter mini

500 / 500Mbps

ค่าบริการต่อเดือน

599

+vat = 640.93 บ.

ระยะสัญญา

24

เดือน

ความเร็วสูงสุด ดาวน์โหลด/อัพโหลด

500Mbps / 500Mbps

MESH WiFi6

รับสิทธิยืมตลอดอายุสัญญา

10GB Internet

ได้เน็ต 10GB ต่อเดือน

AIS Playbox

รับสิทธิยืมตลอดอายุสัญญา

แพกคอนเทนท์ Play.S

สิทธิ์รับชมตลอดสัญญา

Power4 Starter Mini

500/500Mbps

ค่าบริการต่อเดือน

599

+vat = 747.93 บ.

ระยะสัญญา

24

เดือน

WiFi6 Router

รับสิทธิยืมตลอดอายุสัญญา

เน็ตมือถือ 10GB

ได้เน็ต 10GB ต่อเดือน

สิทธิ์รับชมแพกเกจ Play S ตลอดสัญญา

SuperMESH Plus HBO

500/500Mbps

ค่าบริการต่อเดือน

599

+vat = 747.93 บ.

ระยะสัญญา

24

เดือน

WiFi6 Router

รับสิทธิยืมตลอดอายุสัญญา

สิทธิ์รับชมแพกเกจ Play S ตลอดสัญญา

แพกคอนเทนท์ HBO

สิทธิ์รับชม 12 เดือน

SuperMESH Plus

500/500Mbps

ค่าบริการต่อเดือน

599

+vat = 747.93 บ.

ระยะสัญญา

24

เดือน

MESH WiFi6 2 ตัว

รับสิทธิยืมตลอดอายุสัญญา

สิทธิ์รับชมแพกเกจ Play S ตลอดสัญญา

Power4 GIGA ALL

1Gbps / 500Mbps

ค่าบริการต่อเดือน

999

+vat = 1,068.93 บ.

ระยะสัญญา

24

เดือน

พิเศษ 799 บาท เฉพาะลูกค้า AIS รายเดือน*

ความเร็วสูงสุด ดาวน์โหลด/อัพโหลด

1Gbps / 500Mbps

MESH Router 2 ตัว

รับสิทธิยืมตลอดอายุสัญญา

เน็ตมือถือ 20GB

ได้เน็ต 20GB ต่อเดือน

สิทธิ์รับชมแพกเกจ Play M ตลอดสัญญา

Power4 Starter ALL

500Mbps / 500Mbps

ค่าบริการต่อเดือน

899

+vat = 961.93 บ.

ระยะสัญญา

24

เดือน

พิเศษ 699 บาท เฉพาะลูกค้า AIS รายเดือน*

ความเร็วสูงสุด ดาวน์โหลด/อัพโหลด

500Mbps / 500Mbps

MESH Router 2 ตัว

รับสิทธิยืมตลอดอายุสัญญา

เน็ตมือถือ 10GB

ได้เน็ต 10GB ต่อเดือน

สิทธิ์รับชมแพกเกจ Play S ตลอดสัญญา

Power4 Starter MESH

500Mbps / 500Mbps

ค่าบริการต่อเดือน

799

+vat = 854.93 บ.

ระยะสัญญา

24

เดือน

พิเศษ 599 บาท เฉพาะลูกค้า AIS รายเดือน*

ความเร็วสูงสุด ดาวน์โหลด/อัพโหลด

500Mbps / 500Mbps

MESH Router 2 ตัว

รับสิทธิยืมตลอดอายุสัญญา

เน็ตมือถือ 20GB

ได้เน็ต 20GB ต่อเดือน

 1. แพ็กเกจ Serenade เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา สำหรับที่พักอาศัย (Fibre to the Home (FTTH)) และ Fibre to the Room (FTTR) เท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการรายเดือน เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ค่าติดตั้งและค่าเดินสายภายนอก 4,800 บาท ชำระในรอบบิลแรก หรือรับเป็นส่วนลดค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก จำนวน 4,800 บาท เมื่อใช้บริการแพ็กเกจ Serenade ต่อเนื่องครบ 24 รอบบิล นับแต่วันติดตั้ง หากการใช้บริการสิ้นสุดก่อนครบ 24 รอบบิล ลูกค้าต้องชำระค่าเสียหายในอัตราของค่าติดตั้งตามระยะเวลาที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว
 4. เมื่อใช้บริการแพ็กเกจ Serenade แล้ว ลูกค้าไม่สามารถย้ายจุดติดตั้งได้ ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันติดตั้ง ในกรณีที่ลูกค้าย้ายจุดติดตั้ง จะส่งผลให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้รับเป็นอันสิ้นสุดลงทันทีนับแต่วันย้ายจุดติดตั้ง
 5. ฟรี! ค่าแรกเข้ามูลค่า 2,000 บาท สำหรับลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด
 6. กรณีลูกค้าปัจจุบันที่เปลี่ยนมาใช้ แพ็กเกจ Serenade และได้รับการเปลี่ยนหรือเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ จะต้องเปลี่ยนระยะเวลาการใช้บริการเดิมเป็นอย่างน้อย 24 รอบบิล พร้อมรับส่วนลดค่าติดตั้งและเดินสายภายนอกมูลค่า 4,800 บาท นับแต่วันติดตั้ง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพ็กเกจ
 7. ลูกค้าที่ใช้บริการแพ็กเกจ Seranade จะได้รับ Private IPv4 พร้อมฟรี DDNS* และ Public IPv6 ซึ่งสามารถทำ port forwarding และใช้งาน bridge mode ได้
 8. ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจซึ่งมีความเร็ว (Speed) น้อยลง ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ 24 รอบบิล
 9. กรณีไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากใช้บริการเต็มวงเงิน (Credit Limit) หรือค้างชำระค่าบริการต่างๆ ในแพ็กเกจ ลูกค้าจะถูกระงับการใช้บริการ ทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อชำระค่าใช้บริการที่ค้างชำระจนครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว จะสามารถกลับมาใช้บริการต่างๆ ในแพ็กเกจได้ตามปกติ
 10. แพ็กเกจนี้สำหรับการใช้งานปกติเท่านั้น ห้ามนำออกให้เช่า หรือให้บริการแก่ผู้อื่นในเชิงพาณิชย์
 11. สำหรับลูกค้าที่ต้องการ ใช้งาน port forwarding สามารถลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซด์ www.thddns.net ก่อนใช้งาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้ ดังนี้
      – คู่มือการลงทะเบียน THDDNS สำหรับ Private IPv4
      – คู่มือการลงทะเบียน THDDNS สำหรับ Public IPv6
 12. รับสิทธิยืมใช้อุปกรณ์ดังนี้สำหรับแพ็กเกจ 1Gbps/1Gbps
  • รับสิทธิ์ยืมใช้ MESH WiFi 6 Router มูลค่า 2,500 บาท รองรับการส่งสัญญาณ ผ่าน LAN ได้สูงสุด 1Gbps และผ่าน WiFi ได้สูงสุด 1Gbps (เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ และคอมพิวเตอร์รุ่นที่รองรับ)
  • อุปกรณ์ AIS PLAYBOX มูลค่า 2,490 บาท รับส่วนลดค่าบริหารจัดการอุปกรณ์ 3,096 บาท/กล่อง เมื่อใช้บริการต่อเนื่องครบ 24 รอบบิล หากการใช้บริการสิ้นสุดก่อนครบ 24 รอบบิล ลูกค้าต้องชำระค่าเสียหายในอัตราของค่าบริหารจัดการอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว
  • กรณีการใช้บริการสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้าต้องส่งคืนอุปกรณ์ที่ได้รับสิทธิยืมใช้ทั้งหมดในสภาพสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ตามปกติให้แก่บริษัท ณ เอไอเอสช็อปทุกสาขา ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดการใช้บริการ หากพ้นกำหนดเวลานี้แล้วไม่ส่งคืน หรืออุปกรณ์ดังกล่าวสูญหาย ลูกค้าต้องชำระค่าเสียหายตามมูลค่าอุปกรณ์นั้นให้แก่บริษัท
 13. การทดสอบความเร็ว 1.5Gbps และรุ่นอุปกรณ์ที่รองรับ
  หมายเหตุ: รุ่นอุปกรณ์เราเตอร์ที่ได้รับตามแพ็กเกจ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้บริการของลูกค้า
  แบบที่ 1 การทดสอบความเร็ว 1.5Gbps ผ่านอุปกรณ์เราเตอร์หลัก T3 T640A เท่านั้น (ก่อนการเชื่อมต่อเราเตอร์เสริมหรือ MESH)
  1. ทดสอบความเร็วผ่านอุปกรณ์หลัก T3 T640A WiFi6 AX5400 4×4
  • ทำความเร็วได้สูงสุดผ่าน WiFi 1.5Gbps/500Mbps
  • ทำความเร็วได้สูงสุดผ่าน LAN 900/500Mbps
  2. ทดสอบความเร็วผ่านอุปกรณ์เสริม T3 T640A WiFi6 AX5400 4×4
  • ทำความเร็วได้สูงสุดผ่าน WiFi 600/450Mbps
  • ทำความเร็วได้สูงสุดผ่าน LAN 900/700Mbps
  แบบที่ 2 การทดสอบความเร็ว 1.5Gbps ผ่านอุปกรณ์เราเตอร์หลัก Humax HPS11 เท่านั้น (ก่อนการเชื่อมต่อเราเตอร์เสริมหรือ MESH)
  1. ทดสอบความเร็วผ่านอุปกรณ์หลัก Humax HPS11 WiFi6 AX5400 4×4
  • ทำความเร็วได้สูงสุดผ่าน WiFi 1.5Gbps/500Mbps
  • ทำความเร็วได้สูงสุดผ่าน LAN 900/500Mbps
  2. ทดสอบความเร็วผ่านอุปกรณ์เสริม Humax HPS11 WiFi6 AX5400 4×4
  • ทำความเร็วได้สูงสุดผ่าน WiFi 400/350Mbps
  • ทำความเร็วได้สูงสุดผ่าน LAN 800/450Mbps
  ***การทดสอบความเร็ว 1.5Gbps สามารถทดสอบโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีความกว้างของช่องสัญญาณขนาด 160MHz และทดสอบผ่าน Application Speedtest by Ookla การทดสอบนี้จะได้ความเร็วสูงสุดตามแพ็กเกจ***
 14. โทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์รุ่นที่รองรับ (Device ที่สามารถรองรับช่องสัญญาณที่มีความกว้างขนาด 160MHz) เช่น
  • Smart Phone: Huawei P40 Pro (ขึ้นไป) , Xiaomi 11T Pro หรือมือถือที่ใช้ Chipset SnapDragon 888
  • Notebook: Intel Core i7 CPU 1.8GHz RAM 16GB (ขึ้นไป) เช่น Lenovo ThinkBook 14-IML ที่มาพร้อม WiFi Chipset AX20X หรือ Intel Killer เท่านั้น
  หมายเหตุ: ความเร็วในการใช้งาน ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานในเครือข่าย หรือความสามารถอุปกรณ์
 15. ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนดรับส่วนลดพิเศษ ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ ทั้งนี้ เฉพาะลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด (เอ็มเมอรัลด์, โกลด์, แพลทินัม) ที่คงสถานะลูกค้า เซเรเนด อยู่เท่านั้น
 16. แพ็กเกจ Serenade 1.5Gbps/500Mbps สามารถสมัครได้เฉพาะพื้นที่ : กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, เชียงใหม่, เชียงราย, พิษณุโลก, นครสวรรค์, ขอนแก่น, อุดรธานี, นครราชสีมา, อุบลราชธานี,  ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, อยุธยา, นครปฐม, สระบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสาคร, ลพบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สงขลา, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, และนครศรีธรรมราช

อ้างอิงข้อมูลจาก
https://www.ais.th/consumers/fibre/package/serenade

 • บริการใช้ความเร็วรับ-ส่งข้อมูลร่วมกัน คุณภาพและความเร็วในการใช้งานขึ้นอยู่กับปริมาณหรือจำนวนผู้ใช้งานในขณะนั้น ระยะทางระหว่างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตกับสถานที่ของผู้ใช้บริการ คุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม โดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศ อาจส่งผลให้ความเร็วเชื่อมต่อต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจที่เลือกใช้บริการ
 • ในช่วงเวลา 18:00 -24:00 น. ที่มีการใช้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมีผลให้ความเร็วในการใช้บริการตามที่ขอลดลง