ENTERTAINMENT PACKAGE

ติดเน็ตบ้าน AIS Playbox คอนเทนต์ จัดเต็ม ต้องแพกเกจ ENTERTAINMENT ที่รวมชุดมาให้ ทั้งเน้นเน็ต และเน้นความบันเทิง แบบไม่ต้อง On-Top เพิ่มในราคาเริ่มที่ 699 บาท ก็ได้เน็ตแรงสุด ๆ ถึง 1Gbps รองรับการใช้งาน สำหรับทุกคนในบ้าน

Entertainment Pack – M

500/500Mbps

ค่าบริการต่อเดือน

699

+vat = 747.93 บ.

ระยะสัญญา

24

เดือน

ความเร็วสูงสุด ดาวน์โหลด/อัพโหลด

500Mbps / 500Mbps

Wifi Router

รับสิทธิยืมตลอดอายุสัญญา

สิทธิ์รับชมแพกเกจ Play . M

Entertainment Pack – L

1Gbps/500Mbps

ค่าบริการต่อเดือน

799

+vat = 854.93 บ.

ระยะสัญญา

24

เดือน

ความเร็วสูงสุด ดาวน์โหลด/อัพโหลด

1Gbps / 500Mbps

Wifi Router

รับสิทธิยืมตลอดอายุสัญญา

สิทธิ์รับชมแพกเกจ Play . L

Entertainment Pack – XL

1Gbps/500Mbps

ค่าบริการต่อเดือน

899

+vat = 961.93 บ.

ระยะสัญญา

24

เดือน

ความเร็วสูงสุด ดาวน์โหลด/อัพโหลด

1Gbps / 500Mbps

Wifi Router

รับสิทธิยืมตลอดอายุสัญญา

สิทธิ์รับชมแพกเกจ Play . XL

PLAY-M แพกเกจคอนเทนต์ เริ่มต้น มาพร้อม VIU Premium KARAOKE และ MONO MAX

PLAY-L แพกเกจคอนเทนต์ size ใหญ่ เพิ่มเติมช่องกีฬา สารคดี และ อาหาร

PLAY-XL แพกคอนเทนต์ชุดใหญ่ ใหม่ล่าสุด รับชม HBO GO และ อื่น ๆ อีกมากมาย

 1. แพ็กเกจ Entertainment สมัครใช้บริการได้ทั้งลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา และลูกค้า SME นิติบุคคล สำหรับที่พักอาศัย (Fibre to the Home (FTTH) และ Fibre to the Room (FTTR) เท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการรายเดือน เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ค่าติดตั้งและค่าเดินสายภายนอกจำนวน 4,800 บาท ชำระในรอบบิลแรก หรือ รับเป็นส่วนลดค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก จำนวน 4,800 บาท เมื่อใช้บริการแพ็กเกจ Entertainment ต่อเนื่องครบ 24 รอบบิล นับแต่วันติดตั้ง หากการใช้บริการสิ้นสุดลงก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด ลูกค้าต้องชำระค่าเสียหายในอัตราของค่าติดตั้งตาม ระยะเวลาที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว
 4. เมื่อใช้บริการแพ็กเกจ Entertianment แล้ว ลูกค้าไม่สามารถย้ายจุดติดตั้งได้ ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันติดตั้ง ในกรณีที่ลูกค้าย้ายจุดติดตั้ง จะส่งผล ให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้รับเป็นอันสิ้นสุดลงทันทีนับแต่วันย้ายจุดติดตั้ง
 5. ค่าแรกเข้า 800 บาท จากปกติ 2,000 บาท โดยลูกค้าจะได้รับคืนเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 100 บาท นาน 8 รอบบิล กรณีมีการระงับใช้บริการชั่วคราว การคืนส่วนลดดังกล่าวจะสิ้นสุดลงด้วย
 6. กรณีลูกค้าปัจจุบันที่เปลี่ยนมาใช้ แพ็กเกจ Entertainment และได้รับการเปลี่ยนหรือเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ จะต้องเปลี่ยนระยะเวลาการใช้บริการเดิมเป็นอย่างน้อย 24 รอบบิล พร้อมรับส่วนลดค่าติดตั้งและเดินสายภายนอกมูลค่า 4,800 บาท นับแต่วันติดตั้ง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพ็กเกจ
 7. ลูกค้าที่ใช้บริการแพ็กเกจนี้จะได้รับ Private IPv4 พร้อมฟรี DDNS* และ Public IPv6 ซึ่งสามารถทำ port forwarding และใช้งาน bridge mode ได้้
 8. ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจซึ่งมีความเร็ว (Speed) น้อยลง ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ 24 รอบบิล
 9. กรณีไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากใช้บริการเต็มวงเงิน (Credit Limit) หรือค้างชำระค่าบริการต่างๆ ในแพ็กเกจ ลูกค้าจะถูกระงับการใช้บริการทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อชำระค่าใช้บริการที่ค้างชำระจนครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว จะสามารถกลับมาใช้บริการต่างๆ ในแพ็กเกจได้ตามปกติ
 10. แพ็กเกจนี้สำหรับการใช้งานปกติเท่านั้น ห้ามนำออกให้เช่า หรือให้บริการแก่ผู้อื่นในเชิงพาณิชย์
 11. สำหรับลูกค้าที่ต้องการ ใช้งาน port forwarding สามารถลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซด์ www.thddns.net ก่อนใช้งาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้ ดังนี้
      – คู่มือการลงทะเบียน THDDNS สำหรับ Private IPv4
      – คู่มือการลงทะเบียน THDDNS สำหรับ Public IPv6
 12. รับสิทธิยืมใช้อุปกรณ์ดังนี้
  • อุปกรณ์ AIS PLAYBOX มูลค่า 2,490 บาท รับส่วนลดค่าบริหารจัดการอุปกรณ์ 3,096 บาท/กล่อง เมื่อใช้บริการต่อเนื่องครบ 24 รอบบิล หากการใช้บริการ สิ้นสุดก่อนครบ 24 รอบบิล ลูกค้าต้องชำระค่าเสียหายในอัตราของค่าบริหารจัดการอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว
  • กรณีการใช้บริการสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้าต้องส่งคืนอุปกรณ์ที่ได้รับสิทธิยืมใช้ทั้งหมดในสภาพสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ตามปกติให้แก่บริษัท ณ เอไอเอสช็อปทุกสาขา ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดการใช้บริการ หากพ้นกำหนดเวลานี้แล้วไม่ส่งคืน หรืออุปกรณ์ดังกล่าวสูญหาย ลูกค้าต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าอุปกรณ์นั้นให้แก่บริษัท
 • บริการใช้ความเร็วรับ-ส่งข้อมูลร่วมกัน คุณภาพและความเร็วในการใช้งานขึ้นอยู่กับปริมาณหรือจำนวนผู้ใช้งานในขณะนั้น ระยะทางระหว่างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตกับสถานที่ของผู้ใช้บริการ คุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม โดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศ อาจส่งผลให้ความเร็วเชื่อมต่อต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจที่เลือกใช้บริการ
 • ในช่วงเวลา 18:00 -24:00 น. ที่มีการใช้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมีผลให้ความเร็วในการใช้บริการตามที่ขอลดลง